شما فروشنده گرامی هم ميتوانيد در صورت دارا بودن شرايط زير يكی‌ از نمايندگان فروش توليدی پوشاك بقايی باشيد.

 

 1. نام و نام خانوادگی صاحب فروشگاه*
  Please type your full name.
 2. نام و نام خانوادگی مديريت فروشگاه*
  ورودی نامعتبر
 3. نام فروشگاه*
  ورودی نامعتبر
 4. تاريخ تاسيس فروشگاه*
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن تماس فروشگاه*
  لطفا شماره تلفن را صحيح وارد كنيد
 6. تلفن همراه*
  ورودی نامعتبر
 7. وضعيت مالکیت فروشگاه*  ورودی نامعتبر
 8. مساحت فروشگاه*
  ورودی نامعتبر
 9. شهر يا استان*
  ورودی نامعتبر
 10. آيا داری جواز فعاليت از اتحاديه هستيد؟*  ورودی نامعتبر
 11. E-mail*
  Invalid email address.
 12. آدرس دقيق فروشگاه*
  ورودی نامعتبر
 13. توضيحات
  ورودی نامعتبر
 14.